Welkom bij

Wereldwinkel Sittard

Steun Cité Soleil Haïti

Het project "Steun Cité Soleil Haïti" ondersteunt een schooltje in de sloppenwijk Cité Soleil in Port au Prince, de hoofdstad van Haiti. Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding of gelden voor het verrichte werk voor de stichting. Alle donaties en sponsorgelden gaan naar de projecten en activiteiten voor de armste kinderen in de sloppenwijk Cité Soleil. Ze hebben bij de oprichting van de stichting ook meteen een ANBI verklaring gekregen.

De Stichting Steun Cité Soleil Haiti is sinds 2013 een feit. Er is een bestuur gevormd met ouders van geadopteerde kinderen uit Haiti. Ze hebben dus allemaal een band met dit land en vele van deze kinderen komen ook uit Cité Soleil. Zowel de geadopteerde kinderen als de bestuursleden zijn enthousiast om sponsoring te zoeken voor de projecten in de sloppenwijk. Een verbetering van deze grote sloppenwijk is erg nodig.